Aanmelden

Ook dit jaar gaan we weer op jeugdkamp.
Voor alle JO7, JO9, JO11 en JO13 jeugd is dat als vanouds HET hoogtepunt van het seizoen!

Het inschrijfgeld bedraagt 35,- euro per kind.
Dit bedrag graag voor 20 mei 2019 overmaken op rekening:

NL 95 RABO 0119600897
T.N.V:  VVHEBES
O.V.V : jeugdkamp 2019 en naam van de deelnemer.

Aanmelden kan via het onderstaande formulierOuder/Verzorger wil WEL helpen met opruimen zondagochtendOuder/Verzorger wil NIET helpen met opruimen zondagochtend

Ouder/Verzorger geeft WEL toestemming dat hun kind gefotografeerd mag worden t.b.v. websiteOuder/Verzorger geeft GEEN toestemming dat hun kind gefotografeerd mag worden t.b.v. website